Lei que amplia hipóteses de perda do poder familiar é sancionada